Velkommen til Academy of Professional Dialog

Målet med Academy of Professional Dialog er å inspirere, gjenkjenne, støtte og utvikle dyktige Dialog praksis for å håndtere gjennomgripende fragmentering i menneskelig tanke og atferd som truer integriteten til organisasjoner, lokalsamfunn og vårt globale samfunn.

Dette gjør vi gjennom fellesskap av profesjonell praksis i mange ulike felt av menneskelig streben. Møte nesten i dialog forumene, dialog utøvere støtte og utfordre hverandres praksis i en ånd av samarbeid, snarere enn konkurranse. The Academy gir opplæring og utvikling programmer, forskningsstøtte, og en årlig konferanse for å presentere fremragende Dialog arbeid og gi muligheter til å møte folk som er dyktige og erfarne i dette feltet.

Hvis du ønsker å delta i akademiet, vennligst ta kontakt med oss.