Bakgrund

Lars-Åke Almqvist

Syftet med Akademin för Professionell Dialog är att inspirera, erkänna, stödja och utveckla metoder för Dialog. Dialogen behövs mer än någonsin då vi lever i en tid som kännetecknas av ökad splittring, polarisering och ökade motsättningar. Därför är det nödvändigt att vi i större utsträckning respekterar varandras olikheter och inser att vi är allt mer ömsesidigt beroende av varandra.

Syftet med att skapa denna akademi är att samla människor som på olika sätt arbetar aktivt med dialog för att göra det möjligt att utbyta erfarenheter, utveckla nya insikter och arbetsformer och inte minst hitta vägar att sprida dialogen.

Alamanco´s föregångare Komanco AB har sedan slutet av 90-talet genomfört utbildningar i Dialog. Upptakten till dialogutbildningen var att Alamanco´s VD Lars-Åke Almqvist gick en dialogutbildning, Leadership for Collective Intelligence, 1997-98 i USA. Lars-Åke hade under utbildningstiden en handledare som heter Peter Garrett. Peter bor i England. De har haft en varierande kontakt genom åren, men på senare år har den intensifierats. Detta har bland annat resulterat i ett arbete för att skapa Akademier för Professionell dialog i flera länder.
Från slutet av 90-talet och fram till idag så har uppskattningsvis har ca 40- 50.000 personer genomgått Alamanco´s tredagars dialogutbildning Det har skett genom att Komanco och Alamanco med sina utbildare har genomfört utbildningar på uppdrag av olika kunder. Många dialogutbildningar har också genomförts av de licensierade dialoghandledare som Komanco och Alamanco utbildat. Totalt har ca 60-70 dialoghandledare utbildats.

Genom att skapa en Akademi för professionell dialog i Sverige hoppas vi kunna utveckla ett samarbete med personer och organisationer som vill arbeta för att utveckla dialogen i vårt samhälle. Medlemskap i en internationell akademi gör det möjligt att knyta kontakter med människor över hela världen.
Copyright 2017 Academy of Professional Dialogue