Nationella akademier

Det finns en internationell Akademi för Professionell Dialog som bildades i mars 2017, som utvecklar gemensamma professionella standards och en egen webbplats globalt. När nationella Akademier bildas i olika länder har de en automatisk rätt att utse representanter till den internationella Akademin. Det finns ett stort intresse att bilda nationella Akademier i Sverige, Storbritannien, USA och Norge innan vår första årliga konferens i oktober 2018 med titeln “The World Needs Dialogue! Nationella Akademier gör det möjligt för människor att samtala på det egna språket såväl som internationellt med medlemmar från andra länder på engelska. Alla medlemmar av nationella Akademier är automatiskt associerade medlemmar i den internationella Akademin för Professionell Dialog.

This page is also available in: enEnglish (Engelska)