Sedan 1984

Dialog, som en aktivitet för att börja reflektera över fragmentisering och brist på helhetssyn i mänskligt tänkande, inleddes först vid en privat sammankomst i England i maj 1984. David Bohm, professor i teoretisk fysik vid Birkbeck College of London, träffade en grupp av 45 deltagare som inbjöds privat av Peter Garrett, på ett hotell nära hans hem i Cotswolds. Det var ett kraftfullt tre dagars helgmöte, och resultatet publicerades senare under titeln "A Weekend of Dialogue with David Bohm" (1985).

Under de följande sju åren samlades en rad privata dialoggrupper i Israel, Schweiz, Storbritannien, USA, Norge, Sverige och Danmark, i allmänhet med mellan 25 och 60 deltagare, och behovet av dialog var tydligt konstaterat. Paper Dialogue – A Proposal (1991) av David Bohm, Don Factor och Peter Garrett tillkännagav resultatet av detta banbrytande arbete, och det är fortfarande allmänt tillgängligt på internet. Där görs några grundläggande iakttagelser som:

"Män och kvinnor kan sjunga, dansa eller leka tillsammans med lite svårigheter, men deras förmåga att prata ihop om ämnen som berör dem på djupet verkar alltid leda till tvist, splittring och ofta till våld. Detta pekar på en djup och genomgripande defekt i mänskligt tänkande."

Andra publikationer som "Dialogue with Scientists and Sages": ”The search for Unity "(1986)," WScience, Order and Creativity "(1987)," Thougt as a system "(1990) och" On Dialogue "(1996) utvecklade olika aspekter på det teoretiska behovet av dialog.

Efter David Bohms död 1992 fortsatte utforskningen av dialogen i många olika länder och områden av mänsklig strävan, inklusive sociala och organisatoriska konflikter. En utvecklingspraxis började växa fram som kunde hantera utmaningen av fragmentisering i mänskligt tänkande, och skickliga utövare visade bevis på betydande framsteg. 2017 blev det uppenbart att ett nytt yrkeskunnande har utvecklats och i mars 2017 bildades Akademin för Professional Dialogue som en internationell ideell organisation av tio grundande medlemmar från Storbritannien, USA, Sverige, Norge och Tyskland.

Akademin syftar till att

  • inspirera människor att lösa utmaningar genom dialog
  • erkänna dem som är engagerade i ett effektivt professionellt dialogarbete
  • stödja människor som vill lära sig att utöva dialog
  • utveckla bredden och djupet i hela fältet Professional Dialogue

För detta ändamål har vi bjudit in till en årlig konferens om Professionell Dialog, som genomförs i oktober 2018 med temat ‘The World Needs Dialogue!har startat dialogcirklar för dialogutövare för att lära av varandra, har inrättat ett förlag med namnet Dialogue Publications , lanserat en serie grundkurser för att människor ska kunna lära sig professionell dialogkunskap och inlett ett forskningsprogram som använder dialog som forskningsmetod. Medlemskap är öppet för ansökan, och du är välkommen att uttrycka ditt intresse för att gå med i akademin.